SANDHEDEN OM JULEN

Af Pastor David J. Meyer
En tidligere astrolog og okkultist

 

Man fortæller os at dette er en glædesfest. Det er en tid for ornamenter, røde og grønne dekorationer, sølvbjælder, kristtorn, mistelten og farvede lys. Det er også tiden hvor supermarkederne messer deres mantra "Merry Christmas!". Næsten samtlige kristne menigheder er med i dette show, og siger "Glædelig jul!"

Disse ord gentages millioner af gange i vore lande, og ingen er klar over hvad de siger. Det er vor hensigt med disse linjer at analysere hvad udtrykket "Glædelig jul" egentlig betyder.

En sand kristen ønsker at undersøge alt hvad de udtaler, som Skriften formaner.

I Matt.12:36-37 står det:

"Men Jeg siger jer, at menneskene skal gøre regnskab på dommens dag for hvert unyttig ord, de taler. For ud fra dine ord skal du frikendes, og ud fra dine ord skal du fordømmes."

Vi vil nu se bort fra alle juletraditionerne med den ydre glans og pragt som er hentet fra hedensk trolddom, og populariseret af den romersk-katolske kirke, og vi vil fokusere på selve betydningen af ordene "Merry Christmas".

Ordet "merry" er let at definere. Det betyder at være glad, lykkelig, munter. Ordet "merry" har med latter og morskab at gøre. Selve ordet "merry" er i sig selv uskyldig og ufarlig, men som vi nu skal se bliver det rystende blasfemisk når det bliver brugt sammen med ordet "Christmas".

Bemærk at de fleste tror at ordet "Christmas" betyder "Kristi fødsel". Egentlig betyder det "Kristi død", og jeg vil bevise det ved at bruge "The World Book Encyclopedia", "The Catholic Encyclopedia", og en bog med titlen "The Mass in Slow Motion" ("Messen gengivet i langsom bevægelse").

Hvis du er en ærlig og oprigtig kristen beder vi dig om at fortsætte læsningen. Hvis ikke, kan du lige så godt stoppe her. "The World Book Encyclopedia" definerer "Christmas" som følger: "Ordet "Christmas" kommer fra "Cristes Maesse", et tidlig engelsk udtryk som betyder "Kristus-messe". Det er interessant at bemærke at ordet "messe", som det bliver brugt af romersk-katolikker, traditionelt er blevet afvist af såkaldte protestanter, så som lutheranere, baptister, metodister, presbyterianere, pinsevenner, osv. Ordet "messe" er et rent katolsk ord, og dermed også "Kristus-messe".

Disse kirkesamfund elsker udtrykket "Kristus-messe", og dermed bliver den 25. december den store hjemkomstdag, når alle protestanter bliver katolikker for én dag! Det ser ud som om den katolske kirkes "forvildede døtre" vender tilbage til deres mor, den skarlagensklædte skøge! Så kan alle protestantiske kirker synge den populære sang for paven "Jeg kommer hjem til "Christmas"!

Som sagt, betyder ordet "messe" i religiøs forstand et "dødsoffer". Virkningen er forfærdelig og chokerende. Når millioner af mennesker siger: "Merry Christmas", siger de bogstavelig: "Glædelig Kristi død!" Videre, når den tykke mand i rødt tøj ler højt og siger: "Merry Christmas", gør han nar, og ler af Frelseren som lider og bløder på korset for vor skyld. Han gør dette medens forældrene lægger deres små børn i hans arme for at høre hans falske løfter om gaver som han lover at give dem. Tænk over hvad du siger næste gang du udtaler ordene "Merry Christmas!".

Hvad er så morsomt ved vor Frelsers smertefulde død? Hvad er så morsomt? Hvorfor ler julemanden? Hvorfor accepterer du dette? Dine ord tæller, og satan ved det.

Ja, ordet "messe" betyder "dødsoffer", og for at slå dette helt fast, vil vi betragte definitionen vedrørende den religiøse anvendelse af ordet "messe". Den står på side 537 i "The Catholic Encyclopedia": "I den kristne lov er messen det ypperste offer". Videre: "Den ypperste form for tilbedelse består i at ofre et værdigt offer til Gud, et offer frembåret af en særlig person, af en præst, tilintetgørelsen af offeret" (2). Læg nøje mærke til ordet "messeofferet". Det latinske ord for offer er "hostia". Messen er derfor per definition, af dem som opfandt ordet, en offerhandling involverende et offer. Det findes ingen anden betydning af ordet "Mass" ("messe") eller "Christ-mass" ("Kristus-messe"). På s. 110 i bogen "The Mass in Slow Motion" ("Messen gengivet i langsom bevægelse"), finder vi følgende ord: "Det er ved selve konsekrationen at messeofferet fuldbyrdes. Jeg har vist jer mange gange at messen er en slags rituel dans" (3).

Dybest set er messen en ceremoniel slagtning af Jesus Kristus hver gang den bliver fejret, hvor man derefter spiser Hans legeme og drikker Hans blod. Messen er døds ofringen, og hostien (en oblat) er offeret. Dette er den officielle romersk-katolske lære, og "Christmas" er et ord de opfandt.

Igen spørger  jeg, hvad er så morsomt når det gælder Jesu Kristi lidelse og død? Satan har gjort et godt stykke arbejde ved at få millioner af såkaldte "kristne" til at bespotte. Han er i sandhed en forfører.

Nu kender du den sande betydning af ordet "Christmas" eller "Kristus-messe".

Man kunne sige en hel del mere vedrørende denne hedenske fest, og vi kan give dig mange beviser på at Jesus ikke blev født den 25. december, og at "Christmas" ikke bare er en løgn, men egentlig er en forklædt hekse-sabbat kaldet jul ("Yule").

Kontakt os på nedenstående adresse, og for din egen frelses skyld, hold dig væk fra denne afgudsdyrkelse!
 

Pastor David J. Meyer

http://www.lasttrumpetministries.org

 

Litteraturhenvisning:

(1) World Book Encyclopedia, vol 3, p.408, 1986 ed., World Book Inc., Chicago, IL

(2) The Catholic Encyclopedia, R.C. Broderick, 1975 ed., Nihil Obstat, Richard J. Sklba, Censor Librorum. Imprimatur, Archbishop William E. Cousins, Milwaukee, WI.

(3) The Mass in Slow Motion, Ronald Knox, 1948, Sheed & Ward, Inc., New York, NY. Nihil Obstat, E.C. Messenger, Censor Deputatus. Imprimatur, E. Morrogh Bernard, Vic.Gen.
 

Læs også om Julens oprindelse, klik her!

PRINT     TILBAGE