FEJRER DU JUL?
 

Hvem har våget at ophæve kongens lov?

I 1683 trådte den daværende danske Kong Christian den femte i karakter. Han holdt Guds Ord højt og var taknemmelig for det lys det gav i tiden. Han indførte på ny gudsfrygten ved lov og sagde: "Al letfærdig og forargelig Legen om Jul eller andre Tider, og Fastelavns Løben forbydis strengeligen, og bør alvorligen at straffis" (Kilde: "Kong Christian den Femtes Danske Lov", 1683, bog 6, kapitel 3: "Om Helligbrøde", artikel 11).

Hvem har sidenhen våget at ophæve Kong Christian den femtes lov og på ny indført julen som en kristen helligdag?

 

Folkenes skikke er tomme, siger Herren!

"Hør det ord, som Herren taler til jer, Israels hus: "Dette siger Herren: "Lær ikke af folkene, frygt ikke himmeltegnene; dem frygter folkene, men folkenes skikke er tomme! De fælder et træ i skoven, håndværkeren bearbejder det med øksen, han smykker det med sølv og guld, han fæstner det med søm og hammer, så det ikke vakler. Gudebillederne er som fugleskræmsler i en melonmark, de kan ikke tale, de skal bæres, de kan ikke gå. Frygt ikke for dem, de kan ikke gøre ondt, men de kan heller ikke gøre godt." (Jer. 10, 1-5 - 1992)

 

Tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem, siger Paulus!

"Lad ingen føre jer bag lyset med tomme ord; for det er den slags, der nedkalder Guds vrede over ulydighedens børn. Gør derfor ikke fælles sag med dem! For engang var I mørke, men nu er I lys i Herren; lev som lysets børn, for lysets frugt er lutter godhed, retfærdighed og sandhed; lad kun det gælde, som behager Herren, og tag ikke del i mørkets frugtesløse gerninger, men afslør dem." (Ef. 5, 6-11 - 1992)

 

Jamen hvad så?

Man behøver ikke at finde en erstatning for julen da den er en hedensk fest og derfor ikke behager Herren. Bibelen siger intet om at vi skal fejre Jesu fødsel, men den minder os om at huske på hans død på korset.
 

Læs mere om julen og dens oprindelse, klik her!

 

PRINT     TILBAGE