KVINDEN FRA VALDRES

Synet blev hørt og nedskrevet af den norske evangelist Emanuel Minos


Fra 1957 – 63 studerede jeg ved universitetet i Oxford. Efter hjemkomsten fik jeg flere indbydelser fra Den norske Kirke. I 1968 var min hustru, Aase, og jeg på en serie møder i Valdres. Efter gudstjenesten en søndag i Etnedal Kirke kom en ældre kvinde hen til mig. Hun sagde, hun var 90 år gammel og var kommet til mødet med taxa. Hvor hun kom fra, ved jeg ikke, men hun fortalte, at hun var fra Valdres. Hun ville tale om et syn, hun havde haft om fremtiden.

Den gamle kvinde fortalte, og jeg skrev synet ned. Da jeg kom hjem og læste igennem, hvad hun havde sagt, studsede jeg. Det var alt sammen så utroligt og uvirkeligt, at jeg først bestemte mig for ikke at offentliggøre det, hvad hun ellers så gerne ville. Jeg lagde det i en skuffe og glemte hændelsen. Men for otte år siden, i 1993, mens jeg gennemgik papirer og udklip, jeg havde samlet sammen hen ad vejen, faldt et gammelt ark ud af skuffen. Det var kvinden fra Valdres’ syn.

Da studsede jeg igen, men på en anden måde. Meget af det, hun havde fortalt, var mærkeligt nok gået i opfyldelse. Jeg bestemte mig for at læse det op ved enkelte møder. Det var i forbindelse med emner om det profetiske ord og Jesu genkomst. Synet har vakt opsigt. Det er blevet gengivet i aviser, blade, tidsskrifter og traktater. Nogle gange ikke helt korrekt. Her gengives det, som det blev skrevet, og det bliver delt ind i fire afsnit.


Synet


Den gamle kvinde fortalte:

Det var, som om et kort blev rullet ud foran mig. Jeg så det med mine naturlige øjne. På kortet var alle verdensdele indtegnet. Jeg lagde mærke til Europa, Skandinavien og Norge. Jeg så nogle scener, som gjaldt tiden, før Jesus kommer igen, og tredje verdenskrig bryder ud.

1.
Før Jesus kommer igen, og den tredje verdenskrig bryder ud, vil der være en afspænding. Der bliver en lang fredsperiode mellem stormagterne. Folk vil lægge langsigtede planer. Her i Norge vil der blive nedrustet, og vi vil igen være uforberedte som 9. april 1940. Den tredje verdenskrig begynder på en måde, som ingen havde ventet, og fra helt uventet hold.

2.
Der vil komme et frafald uden sidestykke fra sand og ægte kristendom. Der bliver lunkenhed blandt de troende. De vil ikke længere være åbne og modtagelige for ransagende budskaber. Folk vil ikke bryde sig om at høre om synd og nåde, lov og evangelium, bod og bedring. En ny slags forkyndelse overtager talerstolene. Om at søge lykke, fremgang og materiel velstand. En slags lykkeforkyndelse griber om sig. Kirkerne begynder at stå tomme. Det samme sker med bedehusene. De troende vil ikke efterfølge Jesus på den smalle korsvej. Underholdning, kunst og kulturaktiviteter overtager mere og mere pladsen frem for vækkelse, nød, anger og bodsmøder.

3.
Der bliver en moralsk opløsning, som vi ikke tidligere har oplevet. Folk lever som gifte uden at være gift. Der bliver stor urenhed før ægteskabet. Og der bliver megen utroskab i ægteskabet. Ja, selv i de kristne ægteskaber gør utroskaben sig gældende, og de opløses. Perverse synder begynder at gribe om sig. Og de bliver til og med godtaget i kristne kredse.

Tv kommer til at spille en stor rolle. Der bliver mange tv-stationer. Tv bliver fyldt med vold. Volden bliver til den tid underholdning for folk. Og den vold, som folk ser på tv, kommer til sidst til at præge større og mindre byer. Der bliver også vist intime samlivsscener. De mest intime forhold, som hører ægteskabet til, vil åbenlyst blive vist på tv. (Dengang, det blev sagt, sagde jeg, at det ikke var tilladt i offentlige udsendelser. Vi havde dengang en paragraf, som ikke tillod obskøne scener. Da sagde hun med hævet røst: ”Den vil de være ligeglade med, når tiden er inde”).

4.
Folk fra fattige lande strømmer til de rige lande. De kommer til Europa, til Skandinavien, og også til Norge. Der bliver mange af dem. Og folk begynder at synes dårligt om dem og blive hårde imod dem. (Da hun sagde dette, begyndte hun at græde). De bliver mere og mere behandlet som jøderne før krigen. Da vil målet for vore synder være fuldt. Krigen bryder ud. Først som en lille konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den stopper ikke. Den tager til og breder sig. Til sidst udvikler den sig til en stor krig. Ved slutningen af denne store krig vil frygtelige våben blive taget i brug, bl.a. atomvåben. Luft, jord og vand bliver forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserede lande, Amerika, Europa, Australien, Japan og andre lignende områder må flygte. De kan ikke længere bo der. De forsøger at komme til de fattigste lande, som har undgået det værste. Men de vil ikke være særligt villige til at tage imod os, på samme måde som vi ikke var særligt villige til at tage imod dem.
 

PRINT     TILBAGE