SATANS ENKLE STRATEGI

Følg ikke satans forvirrede og fortravlede strategi – men lær at hvile i Herren.
Husk: Når du arbejder, arbejder du. Når du beder, arbejder Gud!
 

Når du har læst nedenstående, så stands op og læg en plan for dit liv, som totalt smadrer Satans strategi.
 

En anonym forfatter så følgende scene for sig:

Satan kaldte dæmonerne sammen til en verdenskongres. I åbningstalen sagde han til sine onde engle: ”Vi kan ikke forhindre de kristne i at læse Bibelen og kende sandheden. Vi kan heller ikke holde dem væk fra samvær med familien. Men vi kan gøre noget helt andet: Vi kan ødelægge det for dem på den måde, at de ikke kan få et varigt og intimt forhold til Kristus. For hvis de har et intimt forhold til Kristus, bliver vores magt over dem brudt.


Stjæl deres tid

Lad dem bare gå i kirke og beholde deres konservative livsstil; men stjæl deres tid, så de ikke har tid til det intime forhold med Jesus Kristus. Dette er, hvad I skal gøre: ”Forstyr dem hele dagen, så de ikke kan have fokus på deres Frelser og bevare den livsvigtige kontakt med Ham”. ”Hvordan skal vi gøre det?” råbte de onde engle. ”Hold dem i gang med det, der er uvæsentligt i livet og find på talløse projekter, som vil fylde deres tanker og optage deres sind,” svarede Satan. ”Frist dem til at købe, købe og atter købe – og at låne, låne og atter låne. Overtal kvinderne til at gå på arbejde og mændene til at arbejde 10-12 timer hver dag, 6-7 dage hver uge, så de kan bevare deres levestandard. Forhindre dem i at tilbringe tid med børnene. Efterhånden som familierne bryder sammen, vil hjemmet ikke være det sted, de kan hvile ud efter presset fra arbejdet.”


Overstimuler dem

”Overstimuler dem mentalt, så de ikke længere kan høre den stille stemme. Lok dem til at spille radio eller CD hver eneste gang, de er ude at køre. Få dem til at have TV eller video kørende konstant i hjemmet. Frist dem til at bruge stadig mere tid foran computeren, og frist dem specielt til at se porno på Internettet. Sørg for at der ustandseligt bliver spillet musik, også i butikker og på restauranter. Dette vil blokere deres sind og ødelægge samfundet med Kristus. Fyld deres hjem med magasiner og aviser. Fyld deres sind med nyheder 24 timer i døgnet, så deres sind bliver overlæsset. Lad store reklameskilte fange øjnene overalt. Fyld postkasserne med reklamer, postordrekataloger, nyhedsbreve, gratis lokkeprodukter, tilbud og falsk håb. Selv i deres fritid skal de have travlt. Lad dem komme udslidte, urolige og uoplagte hjem fra ferie. Hold dem væk fra naturen. Send dem i stedet til forlystelsesparker, idrætshaller, koncerter og biografer.”


Fortravlede forbrugere

”Og når de kommer sammen for at have åndeligt fællesskab, så engager dem i sladder og overfladisk snak, så de går derfra med dårlig samvittighed og uorden i følelserne. Lad dem gerne engagere sig i at vinde sjæle. Men gør deres liv så fortravlede, at de slet ikke har tid til at søge kraft hos Kristus. Snart vil de kun arbejde for den gode sag i deres egen styrke, og det vil snart gå ud over deres helbred og familielivet.”

Det var lidt fra den kongres. De onde engle drog ivrigt af sted til deres bestemmelsessteder for at gøre alle kristne mere og mere travle – og for at få dem til at forbruge mere og mere. (Synet slutter her).


Guds plan

”Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet!” (Salme 90:12) Vore dage her på jorden er begrænset. Vi ved ikke engang, hvor mange vi har. Derfor må vi tælle dagene én for én og ikke ødsle en eneste dag bort på unødvendig travlhed. Ved at se på vore dage fra den vinkel søger vi visdom fra Gud til at bruge vore dage ret.

”Se derfor til, hvordan I lever, ikke som uvise, men som vise. Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor ikke tåbelige, men forstå, hvad der er Herrens vilje. Drik jer ikke berusede i vin, det fører til udskejelser, men lad jer fylde af Ånden!” (Efeserne 5:15-18)

De gunstige øjeblikke forsvinder som dug for solen, hvis vi render fra Herodes til Pilatus i en evindelig jagt efter at nå tingene.

”Vær stille for Herren og bi på Ham!” (Salme 37:7) Dette er ikke et forslag – men en befaling – fra Gud. Hvorfor? Fordi det er i stilheden, hvor vi venter på at høre fra Herren, at vi oplever Hans nærhed, Hans tale, Hans trøst, Hans latter, Hans ledelse, Hans formaning, osv. Og det er netop den stilhed, Satans engle er sendt ud for at spolere ved at gøre os til overfortravlede forbrugere. ”Ved omvendelse og stilhed skal I frelses, i ro og tillid er jeres styrke!” (Esajas 30:15) Satan kender dette ord – og han hader det. For han frygter de Guds mænd og kvinder, der lever og bevæger sig i Herrens styrke. Da nøglerne til denne styrke er omvendelse, stilhed, ro og tillid, vil Satan gøre sit yderste for at stjæle disse nøgler.

Mange, mange andre passager i Ordet taler om ro og stilhed som vejen til at erfare Guds nærvær, Guds ledelse, Guds karakter, Guds nådegaver, Guds styrke osv. Når du nu er bekendt med Satans strategi for at stjæle dit samfund med Gud, så stands op og læg en plan for dit liv, som totalt smadrer Satans strategi. Din plan må være på linje med Guds Ord, nemlig at betragte dine minutter, timer, dage, uger og år som dyrebare gaver og anledninger til at kende din Gud og Far – og gøre Ham kendt.

Satans engle er i fuld gang med at gøre alle kristne mere og mere travle – og få dem til at forbruge mere og mere. Men send dem bort i Jesu navn med begrundelsen, at ”ro og tillid er min styrke!”


Kilde: BLÆS ALARM Juli 2007
 

PRINT     TILBAGE