Lance Lambert: Profetisk ord til Storbritannien 6. august 2011

 

Hør Herrens røst, I øer, som jeg har elsket og begunstiget så meget. Jeg Herren den Almægtige, Jeg tog dig, da du vare intet, klædt i skind og blå klædedragt. Ved Min frelsende magt, gjorde jeg dig mægtig. Ved Mit Ord og din tro på Mig, løftede Jeg dig op, da du var intet, og gjorde dig til Storbritannien. Gennem mange opvågninger og vækkelser, førte Jeg dig op, trin for trin, indtil du blev en stormagt med det største imperium i nationernes historie. Fra dig udgik Mit Evangelium og Mit Ord til verden, og titusinder kom til en erfaring af frelsende tro! Dette imperium med alle dets mange fejl og svagheder var dog et af de mest retfærdige og retskafne imperier i historien.

Dine øer var gennemvædet med blodet af Mine trofaste martyrer, og dets jord modtog den brændte aske fra de, som ikke ville frasige sig Mit Navn, Min Sandhed, og Mit Ord. Jeg, Herren, har ikke glemt dem, som gav alt for Mig!

Men nu har hele den nation, som Jeg skabte og opretholdte, vendt sig fra Mig. De gør deres land, stat og institutioner hedenske; der høres ingen advarende stemme til nationen. Falsk religion, mørkets verdenshærskeres værk dækker jeres øer; en Laokiansk kirke, der hverken er varm eller kold, rumler videre som en maskine. Det er en kirke, hvor Jeg er udenfor dets rutine; dets organisation og dets metodelære. Det er Kristendom uden Mig: Religion uden Mig!

Mit væsen er mærket af smerte, for der er truffet beslutning om dom over jeres land. Jeg kan ikke gøre andet. Jeg vil ødelægge levnene af hendes storhed; Jeg vil bringe hende tilbage til hendes oprindelige tilstand. Jeg vil forlise hendes økonomi, og destabilisere hende på enhver måde. Jeg vil forandre hendes klima, selv vejret. Jeg vil bevise for hende, at overtræderens vej er hård og forfærdelig. Jeg vil tillade dæmoniske magter, som tidligere har været holdt i ave ved Mit Ord, Mit Evangelium, og de manges levende tro, at tage overhånd i hendes sociale liv, til hendes samfunds ødelæggelse.

Vil I, som kender Mig og elsker Mig gå blinde, dumme og døve ind til denne dom?

Det er tid for jer, som elsker Mig, og som er trofaste overfor Mig, at gribe til handling. Stå foran Mig og proklamér Min Søns Fuldbragte Værk. Råb i det mindste til mig, så at nogle vender sig fra mørke og synd, og bliver frelste. For hvem der end kalder på Mit Navn, midt i disse domme, vil Jeg frelse!

Det vil koste jer alt at stå i gabet, men du vil gå ind i Mit hjerte, og kende et dybt fællesskab med Mig. Sådanne anstrengelser, undfanget i dit hjerte ved Min Ånd, vil koste dig dyrt, men det vil ende ved Min Trone og Ære.


https://www.lancelambert.org/prophetic-words/
 

PRINT     TILBAGE