Lance Lambert: Profeti Jerusalem 17. april 2011


Det er godt for jer, at I går i forbøn for Israel, for at hun må blive frelst, for det er Min plan at frelse hende. Jeg vil fuldende den cirkel af forløsning, som begyndte med Abraham og mit løfte, at en stor nation ville udspringe fra ham, og at alle jordens familier ville blive velsignede i ham. Og sådan er det sket! For Israel blev det redskab, gennem hvilket Mit Ord er kommet til alle nationerne; også Min Frelse; og forståelsen af Min Vilje. Vigtigst af alt, kom Messias fra denne nation. Snart vil det fulde mål af hedningerne, der skal frelses, være nået, og Jeg vil igen vende mig til Israel, til Mit Jødiske Folk. De skal blive genindpodede ind i deres eget oliventræ, og Mit løfte til Abraham vil blive herligt opfyldt. Jeg vil vende alle deres svagheder til utrolig magt, og Jeg vil bruge denne nation som det sidste vidne til verden, om hvem jeg er.

Tag det meget seriøst; dét, som sker i den Arabiske verden. Det er slet ikke godt for Israel! Det er ikke en bevægelse mod frihed og sandt demokrati, men en enorm gevinst for det militante Islam. De vil søge at tilintetgøre og likvidere Israel, men vil ikke blot fejle heri; deres styrke og magt vil blive brudt, og en kæmpestor høst af sjæle vil blive frelst ud fra dem.

Hør Mig, Jeg kalder jer til forbøn! Det vil ikke være let. Alle Mine fjenders magter er centrerede og fokuserede på at stoppe dette folk fra at komme til Min Forløsning og Frelse. Men han vil fejle! Jeg skuer derfor efter dem, som vil stå i gabet, og som vil bygge muren op; de, som vil stå på forbønnens plads.

Om kort tid vil Jeg også begynde mere alvorlig dom over de Vestlige nationer. Jeg vil tilintetgøre dem; Jeg vil vende dem på hovedet; jeg vil knuse dem til pulver. De vil ikke vide, hvad der har ramt dem. Det vil se ud som om, der er intet tilbage af dét, som jeg tidligere udrettede i disse nationer; særligt i Supermagten. Jeg vil bringe den til svaghed; hun vil ikke længere være super, men nationerne vil have medlidenhed med hende.

Hør disse Mine Ord; Jeg kalder jer til at gå i forbøn for de, som tilhører Mig i disse nationer; at de må blive frelst fra det! Hør dette råb. Mit hjerte længes efter dem, som tilhører Mig, at de må blive klare i deres forståelse, og klare over den vej, de skal vandre i midt i alt dette. Hør mig! For Jeg taler til jer, som elsker Mig, og som har husket Mig denne morgen; Jeg har ikke lyst til dom, men dom af den mest alvorlige, ødelæggende slags vil komme over disse nationer. Hør dette Ord fra Mig, og adlyd Mit kald til forbøn!


https://www.lancelambert.org/prophetic-words/
 

PRINT     TILBAGE