Lance Lambert: Profeti Jerusalem 18. april 2010


Frygt ikke og bliv ikke forfærdet over det, som kommer over jorden, for Jeg er med jer, siger Herren. Ikke desto mindre har jeg en alvorlig kontrovers med nationerne. De søger at dele Mit Land, siger Herren, dét land, som Jeg ved pagtslutning lovede at give til Abraham og til hans sæd efter ham gennem Isak og Jakob, som en evig arv. Dette vil jeg ikke tillade uden knusende dom over de nationer, som efterstræber denne plan. Jeg har rejst Mig med intens og rasende vrede, og Jeg vil ikke stoppe, før Jeg har ødelagt deres velbefindende. Jeg vil handle, så deres økonomier fejler, deres finansielle system bryder sammen, og selv klimaet vil svigte dem. Jeg vil vende dem på hovedet og på vrangen, og de vil ikke vide, hvad der ramte dem, eller hvorvidt det skyldtes overnaturlige kræfter eller ej. For Jeg er den eneste Éne, den Almægtige Gud, og der er ingen, der er værdig til at sammenlignes med Mig.

Tror de i deres arrogance, at de kan modsige og ophæve pagter, som Jeg, den Almægtige, har indgået? Tror de, at de ustraffet kan ændre dét, som er udgået af Min mund? Det er Mit Ord og Mit dekret, som er udgået angående Abrahams sæd. Det vil ikke blive ændret af mennesker. Jeg og Jeg alene er Almægtig. Frygt ikke!

Af denne årsag, begynder en ny og langt mere alvorlig fase. Frygt ikke; det er Mig, der ryster alting. Husk, at I Mig har I fred, men I verden har I trængsler. Stol på Mig! Jeg ryster alle ting, således at det, som ikke kan rystes, må bestå. Når alle dine omstændigheder bliver unormale, så find din fred, din hvile og din tilfredsstillelse i Mig.

I denne fase vil de gamle og magtfulde nationer blive, som var de tredjeverdenslande. Supermagter vil ikke længere være supermagter, men lande som Indien og Kina vil rejse sig for at indtage deres plads. En stor gruppe af de forløste vil komme ud af disse to lande. Frygt ikke under alle disse forandringer.

Jeg kender Jeres svaghed og jeres tendens til at frygte, men bliv ikke forfærdede over disse ting. Midt i alle disse rystelser, i hjertet af dette kaos og strid, er der to ”personer”; den sande og levende kirke og Israel. Jeg vil benytte disse hændelser, disse begivenheder, til at rense den ene og frelse den anden! Frygt ikke. Jeg den Evige og Almægte, den Eneste, som er over alle stormene, rystelserne og konflikterne. I Mig kan du ikke rystes. Du kan kun tabe det, som ikke er værd at holde fast i.


https://www.lancelambert.org/prophetic-words/
 

PRINT     TILBAGE