Lance Lambert: Profeti 20. august 2006
 

Frygt ikke for konflikten, som du er i, siger HERREN, for Jeg vil være jeres tilflugt, jeres skjulested og jeres triumf. Denne aktuelle strid er intet i sammenligning med det, der start kommer. Det er blot optakten til noget meget mere kraftfuldt og alvorligt. Frygt ikke, for Jeg er i disse storme, og Jeg forbereder og udruster Jer til at stå i det, som kommer. Jeg ryster nationerne, selv de store verdensmagter og jeg vil gøre dem som høststøv, især de nationer, som blev store og magtfulde gennem Min nåde og Mit Ord, men som nu forkaster MIG. Frygt ikke, for ud af disse rystelser vil der komme store skarer, som jeg vil frelse. De vil komme fra Rusland og Asien og enhver nation, som var under indflydelse af Marxisme. Jeg vil også høste en stor høst ud af Islam, på den dag, da jeg bryder dens magt. For Jeg har set dens grusomhed og dens ondskab, siger HERREN, og Jeg vil dømme, som Jeg dømte Marxismen. Jeg vil kaste den til jorden og sønderknuse dens magt og indflydelse, og ydmyge dens arrogante ånd. På den dag vil Jeg hævne alt det blod, den har udgydt, og mine trofaste og dyrebare, som de har gjort til martyrer. Talrige skarer af unge mænd og unge kvinder vil komme af Islam, frelst ved Min nåde og fyldt og salvet af Min Ånd, til at tjene Mig med frimodighed og magt. I vil se det og fryde jer, og I vil tilbede Mig. For Jeg har ikke glemt dem, som tjente Mig i de lande og som så sparsom frugt. På den dag vil deres bønner og opofrende tjeneste blive husket, siger HERREN.
 

Frygt derfor ikke for de begivenheder, der kommer. For de, som hviler i det skjulte, vil finde sikkerhed i skyggen af Mine vinger, og Jeg vil være jeres tilflugt, jeres skjulested og jeres borg, på en særlig vis, og på måder, som I ikke tidligere har kendt.https://www.lancelambert.org/prophetic-words/
 

PRINT     TILBAGE