Lance Lambert: Internationale Lederes Forbønskonference, Filippinerne 2. november 1998
 

»Min vrede er vakt mod nationerne«, siger Herren, »for de deler mit land og søger at ødelægge min arv.«

 »Min rasende vrede er som en kogende gryde mod disse magtfulde stater, som har frembragt sådanne strategier, og som ved pres og manipulation søger at bringe dem til udførelse. Nu vil jeg blive deres fjende, og jeg vil dømme dem med naturkatastrofer, med fysiske katastrofer, med ild, med oversvømmelse, med jordskælv og med vulkanudbrud. Jeg vil røre havene og atmosfæren, jorden og alt, hvad der findes deri.. «
 

Nu rejser jeg mig

»Ydermere vil jeg berøre nationerne, hvor det vil smerte mest, for jeg vil røre deres magt og grundlaget for deres indflydelse og fremgang. Jeg vil knuse deres fremgangsrige økonomier, og jeg vil igen og igen vende op og ned på tingene, så de må kende, at jeg er Herren.

De sidder som fyrster, så sikre og så visse på sig selv. De tror på deres egen dygtighed og visdom og kraft; men jeg, Herren, vil få dem til at snuble. Jeg vil føre dem ud i forvirring og uorden. Jeg vil blænde og vildlede dem, så de vil gøre fejl, fordi de ikke har taget hensyn til mig, eller æret mig; men de har snarere nedvurderet mig ved at bespotte mit ord og ignorere mine bud.

 »Jeg har længe været tavs«, siger Herren. »Men nu vil jeg rejse mig i min overvældende vrede og raseri. Ved at dele mit land Israel, og ved at søge at demoralisere og ødelægge mit jødiske folk, har de kastet handsken. Jeg, Hærskarers Herre, Den Almægtige, jeg vil tage den op. «


Frygt ikke

»Derfor, I som kender mig, som jeg har genløst og frelst ved så dyr en pris, som søger at tjene mig og stå foran mig på forbønstedet, lær at dvæle i mig.

Frygt ikke, men hav tillid til mig, for jeg vil være jeres styrke. Pas på med arbejde, I ikke er sat til, at I ikke skal stå udækket og blive sårede. Til alt det, jeg byder jer at gøre, er der nåde, autoritet og visdom, og I vil være fuldt ud dækkede.

Frygt ikke, for jeg er den, der har alt under kontrol, og jeg vil fuldbyrde alle mine planer. Ud af denne omvæltning vil jeg bringe en frelst skare uden tal fra hele verden. Jeg vil udtage hustruen, Lammets brud, ved at bruge presset, plagerne og omvæltningerne til at rense og smykke hende, om så kun i skikkelse af en trofast rest. Og midt i alle disse rystelser, midt i stormens øje, vil jeg frelse Israel. For jeg vil åbne hendes blinde øjne, hendes lukkede sind og hendes låste hjerte, og hun vil genkende sin Messias, sin Herre og Frelser.

Ømt og med usvigelig kærlighed vil jeg lede Israel. Hun, som er oversprøjtet med blod, forfulgt og hadet, vil jeg, Herren, Israels Hellige, redde ud af denne omvæltning, genfødt og herlig.
 

Lad mig være jeres alt

»Derfor i kærlighed, frygt mig, din Frelser og din Udfrier, og lær at tjene og vente på mig. Til dem vil jeg se, til dem, som har lagt deres liv ned for min sag og har ydmyget sig foran mig, for dem vil jeg åbne mit hjerte og åbenbare mine tanker og give forståelse. For de, som bier på mig, skal aldrig blive forvirrede eller til skamme. Men de selvcentrerede og de selvtjenende, de som er stolte og overlegne, de vil blive brudt. Sæt jeres lid til mig alene. Lad mig være jeres alt, og I vil komme gennem denne tid med rigdomme, for jeg vil være jeres evige og uvisnelige rigdom.«
 

PRINT     TILBAGE