Lance Lambert: Profeti givet på Karmels bjerg 1. april 1986
 

Det vil ikke vare længe, før der vil komme en tid over jorden med omvæltninger og kaos uden sidestykke. Frygt ikke; det er Mig, HERREN, der ryster alle ting. Jeg begyndte denne rystelse med Første Verdenskrig, og Jeg har stærkt forøget det siden Anden Verdenskrig. Siden 1973 har Jeg givet det endnu større styrke. I den sidste fase planlægger Jeg at fuldende det ved at ryste selve universet, med tegn i sol, måne og stjerner. Men før dette punkt er nået, vil Jeg dømme nationerne, og tiden er nær. Det vil ikke blot være ved krig og borgerkrig, ved anarki og terrorisme, og ved økonomiske kollaps, at Jeg vil dømme nationerne, men også gennem naturkatastrofer: ved jordskælv, knaphed på varer og hungersnød, og ved gamle og nye pestlignende sygdomme. Jeg vil også dømme dem ved at overgive dem til deres egne veje, til lovløshed, til kærlighedsløs egoisme, til selvbedrag, vrangforestillinger og til at tro på en løgn; til falske religioner og en frafalden kirke, selv til en Kristendom uden Mig.

Frygt ikke når disse ting begynder at ske, for jeg åbenbarer disse ting for jer før de begynder for at I må være forberedte, og for at I på den onde trængsels dag, må stå fast og overvinde. For Mit formål er, at I må blive redskaber til at opmuntre og styrke mange, som elsker Mig, men som er svage. Det er min længsel, at mange, gennem jer, må blive stærke i Mig, og at talrige skarer må finde Min frelse gennem jer.

Og hør dette! Frygt ikke for Kremls magt, ej heller for den Islamiske Revolutions magt, for Jeg planlægger at ødelægge dem begge gennem Israel. Jeg vil nedbryde deres stolthed og deres arrogance, og knuse og sprede dem, fordi de har behandlet Mit Navn blasfemisk. På den dag vil jeg hævne blodet af alle martyrerne og de uskyldige, som de har slagtet. Jeg vil visseligt gøre disse ting, for de har troet, at der ikke var nogen til at dømme dem. Men Jeg har set deres veje, og Jeg har hørt skrigene fra de undertrykte og fra de forfulgte, og Jeg vil bryde deres magt og gøre en ende på dem. Vær derfor forberedte, for når alle disse ting sker, vil der blive givet jer den sidste store mulighed for at prædike evangeliet frit for alle nationerne.

I midten af alt kaosset og rystelserne, og i hjertet af alting, er Min kirke. I det himmelske er hun forenet med Mig i én Ånd, og Jeg har bestemt hende for tronen. I, som er Mine elskede, som Jeg har frikøbt og salvet – I er mine. Jeg vil udruste jer og give jer magt, og I skal rejse jer op og gøre mægtige ting i Mit Navn, selv midt i mørke og ondskab. For Jeg vil åbenbare Min magt, og Min nåde og Min ære gennem Jer. Hold ikke tilbage og betvivl ikke Mine veje med dig, for i alt, hvad Jeg gør med dig, har jeg altid i sinde, at du skal være en del af Min brud og regere med Mig. Glem ikke, at dette kræver særlig disciplin og træning. Så giv dig hen til Mig, så jeg kan gøre et værk i dig i den tid, som er tilbage, for Jeg planlægger, selv under alle disse rystelser, at bruden vil gøre sig klar.

Og midt i nationerne på jorden, som syder med uro og konflikt, har jeg placeret Mit Israel. Ja, Jeg siger Mit Israel, selvom de vandrer i ulydighed og overtrædelser, i deres hjerters stædighed, fraskilt fra Mig gennem vantro. Ikke desto mindre; husk altid, at Jeg gjorde dem til fjender af evangeliet for jeres skyld. Jeg HERREN, Jeg har selv gjort dem blinde og forhærdet dem, for at frelsen fuldt ud skulle komme til hedningerne. Dog er de stadig mine, elskede af Mig med en øm og udødelig kærlighed. De er Min slægt og Mine slægtninge, og Jeg elsker dem. Skal Jeg opgive dem for alt hvad de har gjort mod Mig, siger HERREN? Alligevel har Jeg overgivet dem til sorg, til hjertekvaler, og til vedvarende lidelser. Men Jeg har aldrig opgivet dem. I alle deres lidelser, led jeg, selvom jeg hverken udfriede dem eller frelste dem fra døden. Alligevel var jeg nærværende; Jeg, Kongen af Israel, Jeg har været nærværende i alle deres lidelser, dog ubemærket og ignoreret. Der var ikke et eneste gaskammer, ingen massakre, som jeg ikke var nærværende i. Men nu er tiden sandelig kommet, da Jeg vil modtage dem, for Jeg vil åbenbare Mig selv for dem og med forundring vil de genkende Mig.

For midt i disse domme, vil talrige store skarer blandt nationerne blive frelst. I vil knapt nok vide, hvordan I skal bringe høsten ind, men Min Ånd vil udruste jer til opgaven. Også til Israel vil Jeg vende mig på den dag, og Jeg vil smelte forhærdelsen, som er kommet over hende. Jeg vil vende deres blindhed til klarsyn og rive deres hjertes slør bort. Så skal de blive forløst, og deres hjerter vil briste af glæde. Dette vil blive et springvand af nyt- og genopstandelsesliv for hele forsamlingen af de forløste.

Frygt ikke for disse dage, for Jeg har til hensigt, at I skal stå med Mig og tjene Mig i dem. Frygt ikke, for Jeg elsker jer, og Jeg vil beskytte og udruste jer. Jeg, HERREN, vil salve jer med en ny salvelse og I skal gøre Mine gerninger og fuldføre Mit råds beslutning. Du skal stå foran Mig, hele jordens HERRE, og tjene Mig med forståelse og med magt, og du skal regere med Mig i disse dage. Mere end noget andet, kalder Jeg dig til at være forbedere.
 

Oversat til dansk fra engelsk originaltekst, hentet på: https://www.lancelambert.org/prophetic-words
 

PRINT     TILBAGE