Profetisk budskab for 2021 ved Kjeld O Pedersen

 
Set med menneskelige øjne, bliver 2021 det værste scenarie der kan tænkes. Men set med Guds øjne, bliver det en anledning til omvendelse for mange. Gud tillader oprør at komme. Oprør fra dem som vil retfærdighed og oprør fra dem som vil ugudelighed. 

Der vil blive konflikter imellem de to parter, og det vil blive både på det kirkelige plan og på det politiske plan. Hvem der skal vinde disse konflikter, afhænger af den sande Guds menighed. Den sande Guds menighed, er dem som kompromisløst som holder fast i Guds sande Ord, sådan som det er skrevet fra begyndelsen af. Og det er dem som kender Guds Ånd. Der vil blive større og større konflikt mellem dem som går på kompromis og som følger en humanistisk vej og dem som holder fast på Guds sande Ord.

Der vil være oprør begge veje og det skaber konflikt. Store dele af kirken, har lavet om på Guds Ord og tilmed taget noget bort og Helligåndens virke kender de ikke mere, og nogle har tilmed taget okkulte metoder i brug. De vil ikke være rede for bortrykkelsen.

I 2020 kaldte Jeg på disse mennesker, men de ville ikke lytte. De er en genstridig slægt. Nu kalder Jeg igen og Jeg kalder på dem som vil sandheden, og disse som vil sandheden, på disse vil Jeg bygge min kirke.

Men forbered jer på konflikt. Vær ikke konfliktsky, men tal sandhedens ord i fredens ånd og i kærlighed. Min sande menighed skal være som Ezekiel: 3,1-27. I skal advare, uanset om de vil høre eller ikke høre.

Det er tid for Min sande menighed at træde i karakter, både i bøn og i at tale Mit Ord og vandre i de forberedte gerninger.

Politiske oprør og konflikter rundt om i verden vil komme, men udfaldet er afhængig af Min sande kirke, i at bede og i at tale Mit sande Ord. Det er en kamp mellem lys og mørke. I er Mit lys på jorden. Lad det skinne klart og Jeg vil gøre større undere og tegn for menneskers øjne. De som vandrer i Mit sande Ord og i bøn, skal få se en udgydelse af Min Ånd. Vær frimodig Mit folk. Frimodighed har stor løn ifølge, Hebr: 10,35.

Jordskælv og vulkanudbrud vil tage til. Frygt ikke Mit folk, Jeg beskytter dem som tror det. Sygdom vil tage til, men se, Jeg er den store læge. For de som vandrer i Mit Ord og i Min Ånd, vil helbredelses kraften komme op højeste niveau.

Vær beredt og vær villig til forfølgelse. Har de forfulgt Mig, vil de også forfølge jer. Og det er her de største mirakler finder sted. Så når I kommer til slutningen af 2021, vil I se både forfald og oprejsning har fundet sted.

Politisk vil verden være delt op i to, det onde og det gode. Det samme vil være tilfældet kirkeligt.

Frygt ikke Mit folk, Jeg har givet jer autoritet og beskyttelse gennem tro.

Mine nådegaver og tjenester vil være i fuld udfoldelse og Mine engle vil være sendt til jer som tjenende ånder.

Den bedste tid har I nu og fremover.

Glæd jer og fryd jer, for Jeg er med jer!

 

PRINT     TILBAGE