EN GENIAL OPFINDELSE


 

Lige om hjørnet venter en imponerende, genial og revolutionerende opfindelse. Fremtidens perfekte metode til personidentifikation vedrørende pengetransaktioner samt stedfortræder for pas, førerbevis, sygesikring med mere.

Meget vil blive enklere og lettere. Det bliver en besnærende totalløsning indeholdende alle personlige oplysninger, og det vil eksempelvis forhindre mange former for røveri og bedrageri.

Der foreligger nu oplysninger om, at man har nået den perfekte løsning med en microchip eller "bio-chip" på størrelse med et riskorn. Med dette kan man mærke og kontrollere alle mennesker. Af denne chip kan man producere en milliard om året.

Der er brugt astronomiske beløb på at finde frem til den bedste placering på menneskekroppen. Der er kun fundet to velegnede steder; det er bagsiden af den højre hånd eller i panden lige under hårgrænsen.

Man er nået langt med forberedelsen til distribuering af denne chip, og mange nationer har allerede nu adgang til dette geniale system.

Hvis man forsøger at fjerne chippen vil den briste og give forurening, og et GPS overvågningssystem vil omgående afsløre forsøget og advare myndighederne.
 

BEMÆRK:

For næsten 2000 år siden blev følgende profetiske advarsel fremsagt og nedskrevet i Bibelen:

Jeg så et andet dyr komme op af jorden; det havde to horn som et lam, men talte som en drage. Johs. Åbenbaringen 13:11

Det får alle, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge undtagen den, der bærer dette mærke, dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom! Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et mennesketal. Dets tal er 666. Johs. Åbenbaringen 13: 16-18

Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst: »Hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vredes bæger, og han skal pines i ild og svovl for øjnene af de hellige engle og Lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede eller tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Johs. Åbenbaringen 14: 9-12

Og jeg så noget som et glashav, blandet med ild, og jeg så dem, der havde sejret over dyret og dets billede og dets navns tal, stå ved glashavet med Guds harper. Og de synger Guds tjener Moses' sang og Lammets sang: Store og underfulde er dine gerninger, du Herre, Gud, Almægtige, retfærdige og sande er dine veje, du folkenes konge. Johs. Åbenbaringen 15: 2-3

Bibelen advarer meget klart mod at tage dyrets mærke på sig, da det vil være det samme som at give sig i djævelens vold og derved miste adgangen til den evige frelse i Guds nærhed.


GLEM IKKE:

For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Johs. Evangeliet 3.16

Fortæl dette til din familie og dine venner, så de er informeret og ikke bliver bedraget.

Gud velsigne dig og din fremtid.
 

Se Ovenstående præsenteret på engelsk i en lille Power Point, tryk HER
 

PRINT     TILBAGE