FINANS TSUNAMI

Pastor Joh. W. Matutis

22. oktober 2008. Herren sagde til mig: En kæmpe "Finans Tsunami" vil skylle over os!

Om morgenen den 11. juli 2008, Gav Gud mig en vision, hvor et helt ammunitionsdepot blev antændt ved en meget lille gnist. (Jeg kan sende dig en kopi efter anmodning.) Og Herren sagde til mig, "Skriv det ned hurtigt, og lad alle dine venner vide det, så de bliver advaret, og ikke går i panik."

Tiden er nu kommet. Alt i verden er blevet vendt på hovedet. Vi får nye chokerende beretninger dagligt. Bank og fast ejendoms krisen er langt fra forbi.

Gud viste mig, at der ville være slag efter slag. Desuden viste han mig, at hele verdensøkonomien og alle alliancer, herunder kirkelige organisationer, vil bryde sammen som et korthus og forsvinde fra scenen. Ingen ville vide noget om dem længere. Alle vil simpelthen løbe for sit kære liv.

For et par dage siden, fik en lille mår bragt tusindvis af finansielle institutioner i Tyskland til at kollapse og tusindvis af kunder var ikke i stand til at hæve penge fra pengeautomaterne.

Gud viste mig, at der i de kommende dage, på grund af bankkrisen, pludselig ville blive lukket for "penge hanerne." Supermarkedernes kreditfaciliteter i bankerne vil blive lukket og hylderne vil blive plyndret og tømt natten over. Salige er manden, der har gemt nogle forsyninger, det lille, vil Herren velsigne.

Og Herren siger "Jeg vil nu sørge for, at alt bliver taget op til revurdering". Frem for alt er det de vantro som chokeret vil vågne op og opdage, at deres penge er blevet værdiløse og ubrugelig natten over, og at deres regeringer bevidst har snydt dem. Desuden viste Herren mig, at hele grene af erhvervslivet (de økonomiske sektorer) vil bryde sammen natten over, bankkrakkene var kun begyndelsen.

Da jeg mediterede og bad over situationen, sagde Gud til mig: Min søn, overvej dette! "Hvor meget er din euro værd lige nu? " Og sandt! Værdien af både euro og dollar er svindende med kæmpe skridt i retning af "nul". I øjeblikket har Euroen kun en værdi af det der i januar 1999 svarer til 1,995 DM, kører pengetrykkerierne så maskinerne gløder, og verden bliver endnu fattigere. Der vil ikke længere være dækning for valutaerne i verden. Alle nuværende valutaer verden over vil blive erstattet af værdiløst papir.

Dette papir penge system vil kun fungerer, når nye penge konstant, skabt ud af ingenting, akkumuleres i systemet, Det er en automatisk proces. Hvad sker der, når denne proces pludselig opstår? Bankkrise er det magiske ord, det får de engang så stolte institutter til at falde som dominobrikker. Gud selv udstiller "mammon" til latterliggørelse.

En anden ting, som jeg skulle fortælle dig fra Herren er dette. Det er præcis 7 år siden angrebene på tårnene i World Trade Center 11. september 2001. Nu er det Wall Street som er på banen. Nu kommer de 7 magre år. (Ifølge den sande bibelhistorie i Første Mosebog 41:17-36).

Gud har erklæret krig mod systemet i denne verden. Enhver politiker og ansvarlig person (ansvarshavende) er så viklet ind i dette "babylonske økonomiske system", at de rent rutinemæssigt kører i samme spor og helt har mistet overblikket. Det sker nøjagtigt som Bibelen siger: "Som de troede sig vise, så viste det sig, at de var tåber". Et eksempel: I oktober 1987 da børsen kollapsede, og verdens finanssystem var på randen til at få et slagtilfælde, pumpede USA frisk trykte dollars ud i bankerne. Alle de penge, der cirkulerer i dag, er faktisk ikke andet end billige falske penge, der skubbes ind på markedet for at tørre folks øjne, og at tækkes dem, så tingene kan fungere igen. Det er hele tiden den samme melodi. De trykker penge som gale og sprøjter milliarder af dollars ind i finanssystemet. På den måde er mængden af dollars blevet fordoblet mellem 1995 og 2007!

Vi ved, at der altid er krise i visse dele af verden på et eller andet tidspunkt. Vi havde Mexico krisen, Rusland krisen, den Asiatiske krise, og Argentina krisen. I hvert tilfælde, bliver der simpelthen trykt nye værdiløse penge som bliver pumpet ud i finanssystemerne. Næsten alle lande på jordens overflade trykker nu værdiløse papirpenge som gale.

De største penge-pirater er regeringerne selv. Under gamle Fritz (Frederick II af Preussen) blev Friedrichsdor guldmønterne som var betalingsmiddel på det tidspunkt, forfalsket, ved omprægning i årene 1755, 1756 og 1757 og som følge deraf sank guldprisen på Friedrichsdor guldmønten i 1760 med 30%. Siden 1971, har US dollaren mistet mere end 90% af sin købekraft. I præsident Bush 8 årige regeringstid, er den samlede gæld i USA steget med mere, end under alle 42 tidligere amerikanske præsidenter tilsammen. Regeringerne kan ikke gøre noget længere mod denne tendens af gældsætning. På et tidspunkt, vil bomben eksplodere. De herrer kan ikke fortsætte evigt på denne måde, og ustraffet. På kort sigt vil denne stadige trykning af falske værdiløse penge, kun føre til nye kriser, meget værre end det tidligere. Ad denne vej er en ildevarslende automatisering sat i bevægelse.

Kære venner! Bag kulisserne, er en mægtig storm under opsejling: Vanskeligheder og kriser, som langt vil overskygge alt, hvad der er sket i fortiden. De nuværende problemer kan ikke længere genoprettes. Gamle fortidssynder i samfundet har fanget os. Den finansielle krise er en forudgående advarsel og kun toppen af isbjerget. Analytikerne i USA har fundet ud af, at de økonomiske resultater og børsnoteringer er direkte proportional med befolkningens udvikling. Aldersgruppen omkring de 46 år, er mest produktive og det er også dem, der investerer mest på aktiemarkedet. Jo højere aldersgruppe, des bedre økonomi og investerings evne. Den højeste fødselsrate i USA fandt sted i starten af tresserne med et baby boom. Den største amerikanske generation nogen sinde, og den aldersgruppe fra 1961 var netop 46 år gammel i 2007. Efter dette baby boom i tresserne, steg brugen af p-piller som prævention, og fødselsraten faldt drastisk, og kan nu herefter ikke længere stoppes.

Gud lader ingen ugerning ustraffet. Følger man udviklingen nøje, opdager man, at siden den 14.07.2007, er tingene konstant kun blevet forværret på børserne og i bankerne. Tilfældigvis er jeg i besiddelse af en gammel presse rapport, hvori det hedder således: Den 13 juli, ved åbningen af den nye samling i det amerikanske senat, blev åbningen indledt med bønner fra en hinduistisk præst, og hvor hele den Amerikanske økonomi og verdensøkonomien blev dedikeret til de hinduistiske guder. Under ceremonien læser hindupræsten op fra sin bog, kalder på jordens, havenes og vindens ånder. (En skandale og en skam, i et ellers kristen Amerika.) En tilhænger, som var tilstede i salen råbte ud. "Åh Gud, tilgive os denne vederstyggelighed." Meget hurtigt var sikkerhedsvagterne over ham, og han blev straks bortvist fra senatet. Hindupræsten fortsatte herefter sin ceremoni med ophøjet sindsro.

Hvad skete der så? I mit arkiv, fandt jeg en anden trykt rapport fra den 13. juli 2007 med overskriften: Ca. 16 sværme af 5 cm. Store "Giganthvepse angreb det amerikanske parlament. I 2.Mosebog 23:28, siger Gud: "Jeg vil sende hvepse foran dig, de skal drive Hivviterne, Kana’anæerne og Hetiterne bort foran dig, og det var som straf fordi Hivviterne, Kana’anæerne og Hetiternes vigtigste afguder netop var guden af jorden, af vinden og af havene, nøjagtig de samme afguder, som den hinduistiske præst påkaldte den 13. juli 2007. Siden da har USA været hjemsøgt af ødelæggende storme og skovbrande og nøjagtig den 14. juli 2007, begyndte oliepriserne at ryge i vejret meget hurtigt, fra 65 dollars per tønde, til 147 dollars. Den Apokalypse begyndte præcis den 21. september 2008, præcis 7 år efter terrorangrebene den 11. september 2001. Gud siger i Esajas' Bog 30:25. "På hvert højt bjerg og hver knejsende højde skal bækken strømme med vand på dagen for det store drab, når tårnene falder" Siden da har der i Amerika og i verden som helhed, været som der er profeteret i Bibelen. En masse sker forud for antikrists kommende totalitære herredømme. Amerika er i en totalitær kontrol tilstand (politistat), med indrejse og rejse restriktioner, som det var engang i Sovjetunionen, eller det tidligere DDR (Østtyskland). Og nu uden at blinke, bliver bankerne "nationaliseret" ligesom under kommunismen. Politikerne vil forsøge at holde bankcheferne ansvarlige for de store tab der er sket på finansmarkedet, men de kan intet gøre, alt er tabt og blevet til intet.

Profeten Ezekiel sagde for omkring 2500 år siden i kapitel 7 v.24-27: "Jeg henter onde folkeslag, de skal tage deres huse i besiddelse. Jeg gør ende på deres stolte styrke, deres helligdomme skal vanhelliges. Angsten kommer, de søger fred, men får den ikke. Ulykke følger på ulykke, rygte føjes til rygte. De søger syner hos profeten, både præstens belæring og de ældstes råd slår fejl. Kongen sørger, fyrsten klæder sig i rædsel, landets folk lammes af forfærdelse. Jeg gengælder dem deres færd, og jeg dømmer dem med deres egne domme. Så skal de forstå, at jeg er Herren".

Hertil kommer alle de andre Bibelske profetier der handler om endetiden (f.eks. Matthæus 24, Ezekiel 38, 39; osv.) Nedturen er først lige begyndt.

Hvis du derfor ønsker at overleve, skal du vende dig helt til Gud på en radikal måde. Gud har en beredskabsplan for sine børn, en strålende befrielsesplan, ligesom han frelste Noah og hans familie fra verdens katastrofen, der fandt sted på hans tid. Men for at dette kan ske, må du omvende dig. (Vende dig helt til Gud) Herren sagde til mig, "ligesom jeg beskyttede Noah, i disse dage, så vil jeg også beskytte alle dem, der er holder sig tæt til mig og mine instruktioner, og holder mit ord. Du skal holde op med at søge hjælp fra mennesker. Du skal holde op med at håbe på "værdiløst trykt papir" og i stedet begynde at "købe guld, som er renset i ild".

Hertil kommer, siger Herren "fortæl mit folk, de bør begynde at samle sig skatte i himlen, hvor hverken inflation, tyve eller rust kan fortære det. Fortæl dem, at den der søger disse dyder, skal leve evigt. De skal tilstræbe, at vide hvor deres sjæle vil blive gemt. Det er fordi alt, hvad du ser nu, som formodes at være af værdi, vil blive værdiløst og blive smidt på gaden. Enhver støtte eller form for social sikkerhed som mange er afhængige af og har stolet på vil bryde sammen, den ene efter den anden. Det vil snart blive afsløret at verden er gået fallit.

Og så siger Herren "alt vil blive dyrere end det allerede er i øjeblikket. Levnedsmidler vil blive så dyre, at folk ikke længere vil være i stand til at købe deres daglige brød. En gennemsnitlig lønmodtager vil kun kunne tjene akkurat så meget, at han med nød og næppe vil kunne overleve. Fattigdommen vil stige endnu mere. Enhver form for støtte fra staten vil bryde sammen. Den næste ting som vil ske er, at de lande i verden, især de rige lande snart bliver nødt til at erklære sig konkurs. Landene bliver nødt til at udstede levnedsmiddelkort og lignende og dele ud til sit folk. De værdiløse papirpenge, vil blive afskaffet og der vil ikke længere eksistere fysiske penge.

Borgerne i den globaliserede verden vil få implanteret en chips, og uden den vil det være umuligt at købe noget som helst. Borgeren selv er ved at blive nationaliseret. Herren siger her: "Salige er de, der har lært sig at stole på min velsignelse og vide, at jeg kan og vil sørge for mine børn på en overnaturlig måde", siger Herren. Velsignet skal de være, de der allerede har lært sig, at stole på mig, og lader sig lede af mig. Salige er de, der ikke længere er afhængige af systemer i denne verden, men i stedet, stoler på mit himmelske system. De vil altid have mere end nok, og deres overskydende vil tjene til støtte for deres venner og familie så de kan overleve, de har lært at få meget ud af lidt. De ved hvordan brødet ganges op og hvor de kan finde den skjulte manna. Og så siger Herren: "Mange ændringer kommer til at ske i verden. Du vil opleve overraskelse efter overraskelse, men velsignet er du mit barn, hvis du har lært at have tillid til mig i det daglige, og lader mig føre dig fra dag til dag. Jeg vil dagligt give dig mine instruktioner for at overleve. Lær at lytte endnu mere til mig ".

I hver gudstjeneste jeg afholder, lader jeg Gud inspirere mig, og sender de beskeder videre som jeg modtager. Lær dine lyttere at have tillid til Gud, lær dem, at forberede sig på, hvad der kommer, så de ikke bliver overrasket over noget af det der kommer. For alle dem der, som et resultat af denne rapport, og rapporterne i medierne, er blevet bange og ramt af panik, vil jeg gerne tilføje, disse ting vil helt sikkert komme til at ske, lige så sikker som "Amen" i kirken. Du kan spørge dig selv, om du kan gøre noget ved disse ting, hvis ja, hvad præcist kan jeg da gøre? Forestil dig en situation, hvor du er forvarslet om et jordskælv med en intensitet på 9 på richterskalaen, i dit område, og du ved, at dit hus er ikke sikret mod jordskælv. Hvad ville du gøre? Du vil sikkert forlade dit hus straks, og søge tilflugt på et sted, der er sikret mod jordskælv.

Du ville sikkert gerne vide:

1. Hvor kan man finde et sikkert sted?
2. Hvordan kommer jeg dertil
?
3.
Kan jeg blive der?

I John 14:6, siger Jesus: "Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til Faderen undtagen ved mig. En Navigator viser vejen præcist til et sted og hvad vej vi skal gå. Denne Navigator er Bibelen. Vejen til et sikkert sted er Jesus selv. Det sikre sted er Gud Fader. Imidlertid blokerer vore synder og ugerninger ofte vejen for os, så vi ikke kan nå det sikre sted, Gud sendte sin eneste elskede søn, der var uden synd, til denne jord, så vi ved hans død på korset, kunne komme til et sikkert sted. Jesus er ikke kun vejen, men også sandheden. Sandheden er dette, at Jesus døde for vore synder, så vi ikke skulle blive dømt. Han tog vores dødsdom på sig selv. Enhver som tror dette er fri på grund af Jesu stedfortrædende død og han/hendes synder er tilgivet og de er nu på vej til et sikkert sted (Gud Fader) og behøver ikke længere, at frygte for jordskælv, finansielle kriser eller sygdom osv.

Jesus er livet, og vil også være dit evige liv, når du har fundet tilflugt i Gud, vil du blive accepteret på dette sikre sted, og have lov til at bo? Jesus siger i evangelierne: "Enhver som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort" Hvordan kan du derefter komme til dette sikre sted? Blot bede Jesus om at hjælpe dig. Han er vejen. Han ved, hvordan man kommer til faderen. Du kan sige denne bøn højt med mig, hvis du vil.

"Kære Herre Jesus, jeg er bange for fremtiden, og de ting, der er ved at ske. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg har brug for din hjælp. Tak, fordi du ikke forkaster mig, når jeg kommer til dig, selv når jeg ikke fortjener din hjælp. Tilgiv mig for alt, hvad jeg har gjort galt, og hjælpe mig til at starte et nyt liv med dig. Herre Gud, du er min far, og fra nu af, er jeg dit barn som du vil tage dig af. Tak for, at jeg har evigt liv fra nu af, og at jeg vil tilbringe evigheden i himlen med dig, og ikke længere blive dømt ".

Når du har sagt disse bønner, er du medlem af Guds familie. Jeg vil gerne opfordre dig til løbende, at bede, læse og granske din bibel, og til at finde en kirke du kan trives og vokse i. Du har brug for forkyndelsen af Guds ord. (Tro kommer af at høre og det der høres kommer i kraft af Guds ord) Du har brug for åndelig støtte, motivation og guddommelig inspiration til at overleve alle de kommende verdenskriser.

I Åb. 3:10 siger Jesus: Fordi du har bevaret mit ord om udholdenhed, vil jeg også bevare dig i prøvelsens time, som skal komme over hele jorderig for at prøve dem, som bor på jorden. Du må gerne skrive et par linjer til mig. Jeg vil gerne bede for dig, og bringe dit navn frem for Guds trone.

Pastor Joh. W. Matutis

Postfach 65 06 65
D - 13306 Berlin (Tyskland)
E-
mail: pastor@matutis.de
Webside: www.nnk-berlin.de

En ting mere ... du bedes give denne besked videre til dine venner og bekendte. De skal informeres og advares om disse begivenheder, der er ved at ske. De skal også informeres om måden, Gud har planer om at redde sine egne.
 

PRINT     TILBAGE