Profetisk ord: Calvary Pentecostal Tabernacle, Ashland, Virginia,
3. januar 1999

 

Jeg bliver ved med at se et syn af en bygning, og hen over bygningen står disse ord skrevet: ”WESTING HOUSE”. Som jeg så på disse ord ”WESTING HOUSE”, ser jeg, at bogstaverne begynder at falde, startende med G og H fra midten af ordet. De falder ned, som var det i et afløb. Som disse bogstaver falder ned af bygningen, ser jeg bygningen smuldre og falde. Jeg hører Herren sige, at fundamentet ryster på store firmaer, som har godt omdømme og er i god tilstand. De skal falde og skal ikke længere være til.

Herren sagde, at der skal ske sammenlægninger af små firmaer med større firmaer, og tankegangen bag vil omhandler sikkerhed, men det skal ikke give sikkerhed. Pludseligt vil banker lukke uden varsel, og aktiemarkedet skal ramme et historisk lavpunkt. Herren siger, at det endnu ikke er enden, for aktiemarkedet skal rejse sig igen og bringe falskt håb til tusinder. Disse ting skal ske, og du skal se på dem og vide, at jeg advarede dig.

Priserne på olie og råolie skal blive skyhøje. Der kommer en tid, da køerne bliver lange, og hjerterne vil svigte, og vreden skal bryde ud på grund af disse ting, der sker. Det er dage, da I skal tillade ekstremerne at komme. Det, som er dyrebart for Mig, skal blive vendt hen til Mig. Menneskets sjæl er meget dyrebar. Derfor; løft jeres hænder og jeres hoved. Løft dem op til jeres Forløser og vid, at selv når verden rokkes, står på et sikkert sted med jeres øjne rettet mod Mig. Jeg ønsker, at I holder fast midt i trængslerne og det, som kommer over jorden og alle nationerne.

Der kommer også en vind. Det er en vind, der vil være favorabel, men det er ikke Min vind. Hvis du følger denne vind, vil du opdage, at du har lidt skibsbrud, for i denne vind vil det se ud som om, at alting hænger sammen igen, og det vil se ud som om alt vil blomstre op, stå i fuldt flor og bære frugt. Men det vil kun vare en kort sæson. Sæt ikke jeres penge i det og investér ikke i det. Dét, som du tror vil bestå, skal falde, og dét, som andre tror vil falde, vil bestå.

Løft jeres øjne og se jeres Konge, som sidder på Tronen, og som har jeres navne skrevet i sine håndflader, og har Sit øje på jer for at lede jer og guide jer. Jeg skal grundfæste jer, så I består. Visseligt skal du være Mit lys, Min stemme og Min udstrakte hånd.

Mange af Mit folk har det, som om de har stukket hovedet sandet, for de hører med deres ører, og de ser med deres øjne, men de forstår ikke med deres hjerter. Fortæl Mig, kan du føle vinden, når den blæser? Kan du føle den kolde luft? Når din elektricitet forsvinder, bliver dit hus da koldt? Løft dit hoved og se på Mig, for disse omstændigheder vil berøre alle mennesker. Selvom du kaldes en Kristen, vil du føle kulden, og du vil føle varmen. Du vil føle mange af de ting, som er rundt omkring dig, men jeg vil bevare og opretholde dig, og Jeg vil skabe en vej der hvor, der ikke er nogen vej. Jeg ønsker ikke, at du er uvidende om alle disse ting, der skal komme over jorden og endda over dit nabolag. Løft dine øjne til din Forløser, og lad din Ånd se og forstå. For Jeg kalder dig til at tage standpunkt denne dag og følge Mig med hele dit hjerte. Jeg vil bevare dig, men vid, at disse ting skal komme over jorden og over dit eget land, og i din egen by. Du skal vide, at Jeg, Herren, tillader det.

Der er mange, der skal kalde på Mit navn, og de skal komme til at kende mig. Stol ikke på din rigdom eller på din bankkonto. Stol ikke på dit etablerede hjem. Sæt ikke din tillid til noget, der er lavet med hænder, for denne verden og verdenssystemet er bygget på synkende sand. I skal se mange smuldre bort og synke, men det skal ikke være sådan med jer, for I er bygget på en Klippe og grundlagt på den Eviges udødelighed. Fryd jer i Mig. Fryd jer; fryd jer med en overvældende godhed og glæde i hjertet. I har sagt ”tegn og undere”, og tegn og undere skal der ske, for I har sunget, at olien skal blive udgydt og endda vinen, og det skal ske. Derfor, fryd jer, for Jeg, Herren, er ved magt, og Jeg har alle ting under kontrol. Rejs jer op, løft jeres hænder op og erklær for Herren, at du denne dag skal høre med hørelsen og se med synet, og du skal følge Mig. Tiden er kort, og timen er nær. Du skal se din Guds store bevægelse, og din Guds rytmer skal flyde ud over jorden og ind i alle nationer.

Australien og de Asiatiske lande skal også ryste. I vil sige, at de allerede har været rystet, men det var kun en raslen. Der skal ske rystelser, der vil få menneskets hjerte til at frygte og skrige på Mig. Derfor, syng for Gud og syng ofte om Min nåde og Min godhed. Selvom alle disse omstændigheder kommer, vil Min nåde og Min godhed aldrig fejle. De varer for evigt. Ligesom I har proklameret, vil I se en stor vækkelse og en mægtigt indgang fra de, som er udenfor. Jeg er dén, Jeg er, og Jeg forandres ikke. Dette er begyndelsen af en stor rystelse. Den er ikke for Min familie, som forbliver sande og venter på Mig. Syng om Min nåde og proklamér den alle steder. For I skal være jordens salt, og I skal være lyset og hænderne, der rækker ud for at trøste, opbygge og bringe i orden.

 

PRINT     TILBAGE