Et sværd kommer til at gå igennem svensk kristenhed i 2021


2021 bliver et afgørende år, hvor sværdet (Guds Ord) kommer til at gå igennem mit og dit liv, skriver Anders Gerdmar, og knytter det sammen med en profetisk tale fra Gud, som han har fået. Det stolte land og den stolte kristenhed, som tror at ”vi har det” kommer til at ydmyge sig, mener han.

 

Anders Gerdmar

Det var en mærkelig morgen i 2018.

Jeg vågner klokken fire, kan ikke sove og oplever en stærk tilskyndelse til at bede. Jeg oplever at være sønderknust og et behov for omvendelse, for mig selv, men ikke kun for mig selv også for Sverige. Efter et par timer, mens morgenrøden stiger, fortsætter jeg med at bede og får en stærk fornemmelse af, at Herren vil tale. (Ja, det gør Han endnu; 1. Kor. 12;1 og 14;39).

Jeg finder papir og pen og ordene flyder hastigt. Du, som læser dette, må selv prøve, om det er guld, træ eller hø og strå. Jeg gengiver dele af det her:

Jeg kommer, men ikke som de religiøse tænker, som et tillæg, som en mulighed eller som en option. Nej, Jeg vil bryde ned inden Jeg bygger op. Mit Ord, Mit hellige, skarpe og helt gennemtrængende Ord, skal først komme og det skal knuse klipper. Mit Ord skal komme – og det skal være som en ild i dine ben, som en ild, du ikke kan slukke…

For I er svinget til begge sider og I har mere og mere elsket verden, elsket det som ses og høres og det som kan smages og mærkes, ja, langt mere end Mig. Og den afgudsdyrkelse, ja, den dyrkelse af verden og dens veje, som I praktiserer er en vederstyggelighed for Mig og en massiv forhindring.

Derfor må I omvende jer fra verdens veje, omvende jer i sæk og aske, græde, ja græde ved Mine porte, græde og jamre over, at I har korsfæstet Sønnen, ja græde og jamre. For se, Jeg har givet Ham, Jeg har givet jer Ham frit og for intet til en kristenhed som ikke bryder sig om det, som ikke søger Mig og Mine veje.

Derfor skal Jeg lade Mit sværd gå, ja, Mit sværd gå lige igennem den svensk kristenhed og lige igennem jer og Jeg standser ikke før råbene høres, før råbene høres fra Mit folk”.

Hvordan forholder vi os til Guds Ord, som er et sværd? Ordet adskiller et ydre religiøst væsen, en gudstjeneste som klarer sig uden Helligånden, og ægte tilbedelse. Ordets sværd går lige tværs igennem kristenheden og siden 2018 er delingen blevet endnu tydeligere.

Samfund åbner for syndig seksuel livsstil og opløsning af det livslange ægteskab mellem en mand og en kvinde, og hører ikke Guds indtrængende spørgsmål til skilsmisse, samboende og homoseksuel livsstil, man håner det til og med som ”underlivs-spørgsmål”. Lige meget hvilke ord vi kan finde på, for at komme udenom Guds hellige vilje, så dømmer Han altid i overensstemmelse med sit Ord.

Verdens tidsånd er trængt dybt ind i kirkerne. Den uhyggelige frugt af den seksuelle revolution, med over hundrede aborter om dagen, gør at Sverige drager blodskyld over sig.

Sværdet kommer tæt på, når det gælder troskaben mod Guds Ord. Det er ikke et akademisk spørgsmål, men et åndeligt. Vi skulle oprejse troslydighed, men når kommende prædikanter bliver lært op i, at tvivle på Ordet, så formes fremtidige generationer af ulydighed mod Guds vilje.

Ilden er mange steder slukket, hvor bønnen før har været brændende. Hvor er den udholdende og intensive bøn for et folk, der på nær nogle få procent dør uden en frelsende tro og går fortabt?

Gud er stadig en hellig Gud og Hans vrede over synd og ugudelighed er ikke ophørt (Rom. 1; 18, 26-32), tværtimod ser vi nu tegn på dom.

Sværdet kommer til at trænge dybere og skellet bliver tydeligere i 2021. Gud formaner os til at søge Ham, at vælge Hans vej nu.

Valget bliver ikke let og for dem i Kristi legeme, som forstår situationen (1. Krøn. 12; 32) vil der stige en ”nødbøn” op, det som nævnes som ”påkaldelse” (1. Tim. 2;1), men som vi ikke ved, hvad det betyder. Denne nødbøn, dette råb, kan vende Guds ansigt til Sverige igen. Det stolte land og den stolte kristenhed, som tror at ”vi har det”, trods ”elendig, ynkværdig, fattig, blind og nøgen” (Johs. Åb. 3; 17), kommer til at ydmyge sig.

Men der findes en vej. Mens jeg bad så jeg morgenrøden komme (Hos. 6;3) og oplevede Herren sige:

Derefter, siger Herren, kommer min opgang, derefter kommer min opgang – derefter, siger Herren, kommer min opgang og den er stærk, ubarmhjertig stærk og klar. Men midt i dette skal I finde Mig, som den gode hyrde, som den der forbinder sårene og som heler, for at standarden endnu en gang skal højnes over landet, over søerne, over markerne, ja over det folk, som virkelig søger Mit ansigt, ja, som virkelig søger Mig og Mit ansigts nærvær.

Så vær ikke urolige, Jeg kommer over jer som forårsregn der vander, og når jorden vandes skal høsten komme, ja, høsten kommer da på en måde, som landet aldrig har set, som landet aldrig tidligere har set.

Så søg – søg, søg Mit ansigt og I skal blive mættede, ja, jeres børn og jeres unge skal blive mættede, for de har set Herren Sebaot.”

Som sagt: Du må prøve dette indfor Herren. Jeg kan bare sige: ”Herre, lad der blive vækkelse, og begynde med mig.”

2021 bliver et afgørende år, hvor sværdet går igennem mit og dit liv. Får det lov til at gøre det, så findes der en vej.


Kilde: Världen idag 30, december 2020

 

PRINT     TILBAGE