JOHNY NOER - LEJRE


SOMMERKONFERENCE PÅ DET TYSKE HOTEL LINDENHOF 2013
 

01: Lovløshedens Hemmelighed

02: Lovløshedens Hemmelighed

03: Lovløshedens Hemmelighed

04: Lovløshedens Hemmelighed

05: Lovløshedens Hemmelighed

06: Lovløshedens Hemmelighed

07: Lovløshedens Hemmelighed

08: Lovløshedens Hemmelighed

09: Lovløshedens Hemmelighed

10: Lovløshedens Hemmelighed

11: Lovløshedens Hemmelighed

12: Lovløshedens Hemmelighed

13: Lovløshedens Hemmelighed
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


BLÅKILDEKIRKENS SOMMERLEJR 2012
 

01: Lys stråler frem af det dybeste mørke

02: Kristi menighed i et antikristeligt samfund

03: Sejren over dødsrigets porte

04: Den nye menigheds medlemmer

05: De Mægtige

06: Kristi gave til menigheden

07: Regiliøsitet slår ikke til

08: Mig ske efter dit ord

09: Løvens gab skal stoppes

10: Dødspakten

11: Israel og Nationerne

12: Dem der slukker ildens magt

13: En ny begyndelse

14: Dem der undflyr sværds od

15: Jeg sender jer som får blandt ulve

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


JOHANNES FACIUS OG JOHNY NOERS MØDER PÅ POTTEMAGERENS HUS 2011
 

1: Johannes Facius - formiddag

2: Johny Noer - eftermiddag

3: Johannes Facius & Johny Noer - aften

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


BLÅKILDEKIRKENS SOMMERLEJR 2011


Tema: Den store konfrontation!
 

01: Lysets børn og mørkets børn

02: Der er en kappe som vil blive kastet

03: Guds hemmelige våben

04: Opgørets sejrrige afslutning

05: Det profetiske ords betydning

06: Det sande syn

07: Den store vending

08: Jeg vil ikke gå dig forbi

09: Fjendens sidste angreb

10: Tror du på alt hvad han har sagt?

11: Hvem er menighedens hoved

12: Dækket tages bort

13: Det farlige øjeblik

14: Konfrontationens manifestation

15: Virkeliggørelse

16: Religiøsitet kan ikke gøre det

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


BLÅKILDEKIRKENS SOMMERLEJR 2010
 

01: Åbenbarelsens time er kommet

02: Mørkets time er kommet, men det er Guds anledning

03: En farlig besøgelsestid

04: Dem der regner med den usynlige

05: Hjertets villighed

06: Det indre menneske bliver synligt

07: Lad ingen tage din sejrskrans

08: Troens mænd og kvinder

09: De Helliges holdning

10: Skriget

11: Grovfilen

12: Farvel til en vanartet slægt

13: Et skridt i den rigtige retning

14: Den der slår sig for brystet

15: Den kamp der herligøre Jesus

16: Afsluttende møde

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


BLÅKILDEKIRKENS SOMMERLEJR 2009


Tema: Gud rejser sig et handlingens folk
 

01: Gud rejser et handlingens folk

02: Behemot - Guds fjende nr. 1

03: I magtesløshed er vi stærke

04: Behemot - Besejret af Guds folk

05: Råd 1 - Løft blikket

06: Råd 2 - Find din bestemmelse

07: Råd 3a - Herrens øjne iagttager

08: Råd 3b - Herren iagttager den enkelte

09: Råd 4a - Herren prøver dem af Abrahams tro

10: Råd 4b - Det apostolske syn

11: Råd 5 - Herren ransager retfærdige og uretfærdige

12: Råd 6a - Herren straffer dem der elsker vold

13: Råd 6b - Den 3. verdenskrig

14: Råd 6c - Dyrets mærke

15: Råd 7a - Herren er retfærdig, Han elsker ret

16: Råd 7b - De retskafne skal se Hans ansigt

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


JOHANNES FACIUS OG JOHNY NOERS BIBELCAMPING I HIMMERLAND 2008
 

01: Indledning Johannes Facius & Johny Noer

02: Tilbage til Guds ords autoritet (JF)

03: Land, land "Hør Herrens ord" (JN)

04: Det homofile samfunds indflydelse (JN)

05: Tilbage til korset (JF)

06: Tilbage til begyndelsen (JF)

07: De sidste tiders åbenbarelsesvilkår (JN)

08: Advarsel til Det Danske Bibelselskab (JN)

09: Tilbage til sandheden (JF)

10: Overvind vildfarelsens åndsmagt (JF)

11: Alt skal sammenfattes i Kristus (JN)

12: Der skal gøres modstand (JN)

13: Vort forhold til verden, tidsånden 1 (JF)

14: Vort forhold til verden, tidsånden 2 (JF)

15: Hvem er Guds ejendomsfolk? (JN)

16: Messias' hjerte for sit udvalgte folk (JF)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


BLÅKILDEKIRKENS SOMMERLEJR 2008


Tema: Gud rejser sig et rent folk
 

01: Gud vil skaffe sig et rent folk

02: De rene af hjertet får åbenbarelse

03: Gud skaffer sig et profetisk folk

04: Verslighedens mørke løn

05: Dødsrigets porte får ikke overhånd

06: Den rige gamle mand

07: Den himmelske verdens medvirken

08: At finde det rette spor

09: Lovløshedens lænker skal falde

10: Syv gode råd i en frafaldstid

11: Guds ord i en mørk periode 1

12: Vend om og I skal leve (Guds ord i en mørk periode 2)

13: Kristus hemmeligheden (Guds ord i en mørk periode 3)

14: Brænd ikke den sidste spalte (Guds ord i en mørk periode 4)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


JOHANNES FACIUS OG JOHNY NOERS BIBELCAMPING I HIMMERLAND 2007
 

01: Humanismens magt i menigheden

02: Herren udvælger sig et lydigt folk

03: Indvarsling af en sidste nådestid

  04: Menigheders problem: Den Profetiske Hovedhjørnesten fornægtes

05: Israel og Menigheden - Et nyt menneske

06: Den bedst bevarede hemmelighed - Kristus hemmeligheden

07: Herre tag de to slør bort!

08: Vægterens opgaver

09: Guds profetiske dagsorden

10: Lær at lytte før aktivitet!

11: Ingen skal gå fri for kaldet

12: Falske profeter

13: Grundlaget for nationernes dom

14: Danmarks undladelsessynder

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


BLÅKILDEKIRKENS SOMMERLEJR 2007
 

Tema: Gud rejser sig et folk
 

01: Jeg er Israels og jeres Gud (Profeti)

02: Et folk skal oprejses

03: Tros lydighed

04: Der var mange enker i Israel

05: Der var mange spedalske i Israel

06: Lyt til mit ord fra platformen (Profeti)

07: Bliv i gerningens gøre

08: Skøgen Rahab

09: En ny pagts tjeneste

10: Sløret fjernes

11: Rygning - det endelige opgør

12: Den kommende verdens kræfter

13: En kvindes bekendelser

14: Samvirket mellem tro og gerninger

15: Heller ikke jeg fordømmer dig

16: Helligåndens gearskifte

17: Guds fjende nr. 1 ender i galgen

18: Davids nøgle...

19: Passivitetens ære er forbi

20: På falderebet

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


BLÅKILDEKIRKENS SOMMERLEJR 2006


1. Møde

2. Møde

3. Møde

4. Møde

5. Møde

6. Møde

7. Møde
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


BLÅKILDEKIRKENS SOMMERLEJR 2005
 

Tema: Europa, Israel og Menigheden


(1. - 3. møde udeladt!)

4: Følg den lige vej

5: Følg ikke Balak

6: Dette siger Herren

7: Dette siger Herren, hold fast

8: Husk hvad Herren har sagt

9: Ingen titel

10: Kristus brevet

11: Din sikkerhed er Herren

12: Det Gud har sagt, det gør Han

13: Ingen titel

14: Det nye Europa, sig ikke Ja, sig Nej!

15: Guds riges åbenbaring må stormes

16: Ingen titel

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

TILBAGE